Què és La Kole?

LA KOLE ©, col·lecció d’art contemporani cubà, és el resultat de la passió i l’activisme d’un grup de col·leccionistes catalans vinculats al món de la impressió, amb més de 24 anys d’experiència en l’àmbit cubà. La col·lecció, que es va començar a gestar l’any 2006, és fruit d’un acostament gradual al món artístic cubà i als seus artistes. Una estreta relació entre col·leccionistes i creadors, basada en aficions i interessos comuns -i en una forma vitalista i creadora de concebre l’existència i l’art-, és el pilar fonamental d’una col·lecció en constant creixement i ampliació. Dos criteris fonamentals regeixen l’aposta de LA KOLE pels autors que conformen la col·lecció: el gust instruït i la refinada sensibilitat d’uns col·leccionistes totalment integrats en l’àmbit artístic de l’illa, així com el talent excepcional i la sòlida trajectòria dels creadors, àmpliament consolidada a Cuba i avalada per la seva presència en el mercat internacional. 

Noms de gran prestigi com ara Roberto Fabelo, Los Carpinteros, Yoan Capote, Carlos Garaicoa i The Merger tenen una vasta representació en una col·lecció integrada, a més, per obres de Ricardo Brey, Carlos Quintana, Ernesto Rancaño, Mabel Poblet, Glenda León , Adonis Flores, Reynerio Tamayo, René Peña, Jorge Otero, Ernesto Estévez, Santiago Olazabal, Raúl Cordero, Eduardo Roca Choco, Cosme Proenza, Wifredo Lam, René Portocarrero, Julio Girona, Carles Alfonzo, Raúl Martínez, entre d’altres. La solidesa i autenticitat de les seves propostes, l’extraordinària qualitat de les obres, la seva desbordant creativitat, un estil únic i fàcilment identificable, així com l’ús d’una gran varietat de tècniques i formes d’expressió, caracteritzen el treball d’uns creadors que formen part de l’avantguarda artística a Cuba. LA KOLE tresoreja així obres heterogè́ees, treballs d’artistes multidisciplinaris amb tendències i perspectives diferents que són un bon testimoniatge de la insòlita diversitat de la producció artística de l’Illa. Això no obstant, no només l’excel·lència artística defineix aquest prestigiós grup de creadors cubans; també la seva condició humana, l’empatia, la integritat i el seu compromís amb els valors socials determinen la seva integració en la col·lecció.

 

És per això que s’aglutinen en el que han anomenat LA HERMANDAD, una agrupació d’artistes que proposa un espai per a la interacció i la col·laboració. Compartir experiències, viatges, vivències, criteris artístics i opinions -tot gaudint també de la vida-, i transmetre valors positius i optimistes són els propòsits fonamentals d’una comunitat integrada per gent amb talent, vital i divertida. D’altra banda, LA HERMANDAD s’erigeix com una associació inclusiva i dinàmica, que defensa un criteri ampli i no excloent de l’artístic, donant així la benvinguda a col·leccionistes i creadors d’àmbits com la decoració, la botiga de mobles o la il·luminació. A l’integrar-se a LA HERMANDAD, creadors com Jaume Tressera, Ricardo Gianello, Román Riera, Davide Groppi, entre d’altres, no només donen suport i afavoreixen la gestació de projectes de caràcter multidisciplinari entre artistes cubans i creadors estrangers, sinó que també representen aquesta concepció artística integral promoguda per LA KOLE i LA HERMANDAD, dues entitats que formen una parella indissoluble que interacciona i es retroalimenta, que conviu en harmonia i aposta per l’art com la expressió més elevada de l’espiritualitat humana. Totes dues, al seu torn, pretenen retre un emotiu i merescut homenatge a la figura de Luis Miret, mort fa poc, gran visionari i promotor incansable d’aquesta fornada d’artistes a través del seu treball a Galería Habana i Subhasta Habana. 

Què es proposa aquesta col·lecció?

LA KOLE pretén erigir-se com la porta principal de la plàstica cubana a la Mediterrània, així com una de les deu millors col·leccions privades d’art cubà al món. En estar en constant creixement mitjançant una política d’adquisició rigorosa i sistemàtica, espera situar-se, per l’any 2022, entre les cinc millors col·leccions privades d’art cubà a nivell internacional, recollint d’aquesta manera les principals tendències dins del context artístic cubà. D’altra banda, LA KOLE es converteix en un espai d’apropament i col·laboració que ofereix als artistes els mitjans necessaris per a donar-se a conèixer o augmentar la seva visibilitat en el mercat europeu, instituint-se a més com un consultor especialista en l’art cubà contemporani. Per això, es posaran en marxa diverses estratègies orientades a la promoció, difusió i intermediació. A més de la seu principal de la col·lecció a Barcelona, a la qual s’hi accedirà mitjançant visita prèviament concertada, LA KOLE ha traçat una estratègia expositiva basada en la itinerància i la integració de les arts. Començant per l’Havana, la col·lecció té com a objectius principals recórrer el món mostrant el millor i més representatiu de la plàstica contemporània a l’illa, dissenyar projectes expositius d’ampli abast que incorporin totes les manifestacions artístiques i creatives i es caracteritzin per una presentació elegant i exclusiva, a més d’establir llaços estrets de col·laboració amb col·leccionistes, agències de comunicació, institucions i líders del mercat artístic internacional. En la seva tasca d’intermediació, LA KOLE no només afavorirà el treball d’assessoria i el foment del col·leccionisme mitjançant l’aproximació del col·leccionista privat o institucional a la realitat artística cubana, sinó que també ha de vetllar pel sosteniment de relacions comercials justes i honestes que garanteixin la posada en valor de les obres d’art i les inversions. 

Com tota bona col·lecció d’art que es respecti, LA KOLE és un projecte obert, a llarg termini, construït dia a dia des de la passió i el compromís amb artistes i col·leccionistes. Envoltar-se d’obres artístiques no només constitueix una forma d’indagar en les preferències o aspiracions personals, sinó que també defineix una actitud general cap al món de l’estètica i la cultura, sense deixar de banda qüestions neuràlgiques com el mercat o la preservació del llegat cultural . Una proposta com LA KOLE neix i es desenvolupa sota premisses essencials: la vocació de mecenatge i el respecte i amor per l’art, entès aquest com un rellevant motor generador d’espiritualitat i coneixement, així com una aposta de valor afegit per al futur. Promoure el col·leccionisme d’art exigeix, a més, un profund coneixement de la història i el context dels productes culturals que s’apleguen, cosa que, sens dubte, els patrocinadors de LA KOLE han aconseguit en els més de vint anys d’experiència a l’Illa. Finalment, LA KOLE és una iniciativa que consolida les històriques relacions de fraternitat entre Catalunya i Cuba, basades en el respecte mutu, la cooperació i un afecte recíproc del qual aquesta col·lecció i LA HERMANDAD que la sosté en són un exemple viu.