Avís legal

CEDEMASI SEDEINDIAS, S.L., amb NIF/CIF B61021028, adreça c/Muntaner, 333, 08021 – Barcelona (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de lakole.com

Amb els límits establerts a la llei, lakole.com no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. 

Els continguts i informació no vinculen lakole.com ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. 

Les pàgines d’Internet de lakole.com poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que lakole.com no pot controlar. Per tant, lakole.com no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. 

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de lakole.com o dels seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de lakole.com.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que lakole.com ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que, mitjançant la complimentació d’aquests formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de CEDEMASI SEDEINDIAS, SL, per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis a més d’informar-vos de les millores del lloc Web. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta per correu electrònic a amarcos@odicdi.com o a l’adreça c/Muntaner, 333, 08021 – Barcelona (Barcelona).